Ordlista över tandvårdstermer

A

 • Abonnemangstandvård

  Abonnemangstandvård heter Frisktandvård hos Folktandvården. Ett treårigt avtal som du kan teckna för att få tandvård till fast pris. Se Frisktandvård.

 • Abrasion

  brasion är nedslitning av tänderna.

 • Abscess

  Abscess är varansamling.

 • Adhesion

  Adhesion är ett annat ord för fästa, vidhäfta.

 • Afte

  Afte är gulvita sår på munslemhinnan omgivna av en röd zon. Se Afte.

 • Aktivator

  Aktivator är löstagbar tandställning för att ändra relationen mellan käkarna.

 • Allmänt tandvårdsbidrag

  ATB, ett ekonomiskt tandvårdsbidrag för vuxna. Beroende på hur gammal du är kan du få 300 eller 600 kronor per år.

 • Alveol

  Alveol är det hålrum i käkbenet där tandens rot sitter.

 • Amalgam

  Amalgam är ett fyllningsmaterial, en legering som i huvudsak består av silver, tenn och kvicksilver. Se Amalgam.

 • Analgetika

  Analgetika är ett smärtstillande läkemedel.

 • Anamnes

  Anamnes är sjukdomens förhistoria med patientens egen sjukdomsberättelse.

 • Anestesi

  Anestesi är bedövning. Lokalanestesi, bedövning som ges där ingreppet ska ske.

 • Antibiotika

  Läkemedel som ges vid infektion som orsakats av bakterier, t ex penicillin.

 • Apex

  Apex betyder spets, till exempel tandrotens yttersta spets.

 • Aplasi

  Aplasi innebär medfödd avsaknad av ett eller flera tandanlag.

 • Approximalyta

  Approximalyta är tandytan som är vänd mot tanden framför eller bakom.

 • Aspartam

  Aspartam är ett sötningsmedel som finns i en rad "light"-produkter.

 • ATB

  ATB är en förkortning av Allmänt tandvårdsbidrag. Se ATB.

B

 • Behandlingsplan

  Skriftlig plan för omfattande tandvård som bland annat innehåller diagnos, prisuppgift och alternativa behandlingsförslag. Tandvård brukar kallas för omfattande när man till exempel behöver kronor eller bryggor.

 • Bettfysiolog

  Bettfysiolog är en specialisttandläkare som utreder och behandlar besvär i bettet, käklederna och tuggsystemet. Länk Bettfysiologi.

 • Bettskena

  Bettskena är en plastskena som används vid tandgnissling. Länk bettskena.

 • Bifurkation

  Bifurkation är delningsstället på en tand med två eller flera rötter, (se furkation).

 • Bitewing

  Bitewing är en röntgenbild där tandkronorna i över- och underkäke syns på samma bild, för att se karies eller hur benets nivå är i förhållande till tanden. 

 • Bro, brygga

  En bro eller brygga är en ersättning för en eller flera förlorade tänder och som fästs på närliggande tänder med den konstgjorda tanden hängande emellan. Fungerar som en "bro" över tandluckan.

 • Bruxism

  Bruxism är tandgnissling, tandpressning.

 • Buckalt

  Buckalt är tandyta som vetter mot kinden.

 • Buffra

  Buffra innebär att saliven neutraliserar så att det blir mindre surt.

C

 • Candida

  Candida är en svampsjukdom som i vissa fall kan orsaka rodnad och sveda i
  munslemhinnan

 • Canin

  Canin är en hörntand, tand nummer tre räknat från mitten av tandraden.

 • Carisolv

  Carisolv är en rödaktig gel som kan användas för att avlägsna karies utan att man
  borrar.

 • Cement

  Cement är ett material som används vid fastsättning av kronor och broar.

 • Composit

  Composit är ett tandfärgat fyllningsmaterial av plast.

D

 • Dekubitus

  Dekubitus är skavsår som orsakats av tryck från en tandprotes.

 • Delprotes

  Delprotes är samma sak som partialprotes, en avtagbar protes som ersätter förlorade tänder.

 • Demineralisering

  Demineralisering innebär avlägsnande eller försvinnande av mineralsalter ur kroppsvävnader t ex från tandytan vid ett kariesangrepp.

 • Dental

  Dental kommer från ordet dent som betyder tand.

 • Dentin

  Dentin betyder tandben. Den hårdvävnad som utgör huvuddelen av tanden, skiktet innanför emaljen.

 • Depuration

  Depuration är borttagning av tandsten.

 • Diastema

  Diastema är mellanrummet mellan två tänder.

 • Distalyta

  Distalyta är tandytan som vetter bakåt.

E

 • Emalj

  Emalj är det hårda yttre skiktet på tanden, kroppens hårdaste vävnad.

 • Endodonti

  Sjukdomar i tandpulpan och dess behandling, rotbehandling. Se Endodonti.

 • Endodontist

  Endodontist är en specialisttandläkare som arbetar med komplicerade och avancerade rotfyllningar och andra rotbehandlingar.

 • Erosion

  Erosion innebär förlust av tandsubstans genom kemisk och/eller mekanisk påverkan. Se Tanderosioner (frätskador).

 • Eruption

  Eruption (tanderuption) är processen i tandutvecklingen där tänderna tränger fram och blir synliga.

 • Estetisk tandvård

  Estetisk tandvård (kosmetisk tandvård) är behandlingar som förbättrar tändernas utseende, till exempel genom blekning.

 • Extraktion

  Extraktion är ett annat ord för utdragning  som betyder att en tand dras ut.

F

 • Fasadkrona

  En krona där den synliga delen görs i tandfärgat material.

 • Fissur

  Fårorna i tanden, vanligast på tuggytorna. Om fårorna är djupa samlas det lättare bakterier i dem vilket kan göra att man på sikt kan få hål i tuggytorna.

 • Fissurförsegling

  När fårorna eller groparna i tandens tuggytor täcks med en tunnflytande plast för att utestänga bakterier och därmed förebygga karies.

 • Fixtur

  Detsamma som implantatskruv.

 • Fluor

  Grundämne som stärker tänderna. Finns som tillsats i bland annat tandkräm, tabletter och tuggummi. Se Fluor.

 • Fluoridlösning

  Lösning som innehåller fluor. Kan användas för munsköljning eller penslas på tänderna i syfte att stärka tänderna.

 • Frenulum

  Tungband, läppband.

 • Frisktandvård

  Folktandvårdens namn för abonnemangstandvård. Ett treårigt avtal som du kan teckna för att få tandvård till fast pris. Se Frisktandvård.

 • Fruktos

  En sockerart som finns i frukt (fruktsocker).

 • Fullkrona

  Tandkrona i guld, keramik som en tandtekniker tillverkar och som omsluter den naturliga tandens krona.

 • Furkation

  Det ställe där tandens rötter delar sig (se Bifurkation).

 • Furkationsinvolvering

  Tandköttsfickan når in i furkationen.

 • Fyllning

  Tandfyllning, kallas ofta "lagning". Ersättning av förlorad tandsubstans. Se Tandfyllning.

G

 • Gingiva

  Tandkött.

 • Gingivit

  Tandköttsinflammation.

 • Glasjonomer

  Ett tandfyllningsmaterial av silikatpulver och plast, som avger fluor. Se Glasjonomer.

 • Glossit

  Inflammation i tungan.

 • Glukos

  En sockerart, som även kallas druvsocker.

 • Guld

  Ädelmetall som används av tandteknikern för att framställa kronor och tandfyllningar. Se Guld.

 • Guttaperka

  Gummimaterial som används vid rotfyllning.

H

 • Halitosis

  Dålig andedräkt.

 • Helprotes

  Avtagbar protes, "löständer", som ersätter tänderna i tandlös
  käke.

 • Herpes

  Virus som kan ge blåsor i munnen och på läpparna. Se Herpes.

 • High-speed

  Borrmaskin som roterar med hög hastighet och kyls med vatten.

 • Hypoplasi

  Underutveckling av organ eller vävnad.

 • Hälsodeklaration

  Ett formulär patienten fyller i som omfattar tidigare och nuvarande
  hälsotillstånd samt vilka mediciner man tar.

 • Hängande broled

  Del av en bro (brygga) som ersätter en saknad tand.

 • Högkostnadsskydd för tandvård

  Ett statligt ekonomiskt stöd för höga tandvårdskostnader. Ju högre kostnader desto större ekonomiskt stöd kan du få. Den ersättning du får baseras på statliga så kallade referenspriser.

I

 • Implantat

  Här: titanskruv (fixtur) som har läkt fast i käken. Se Implantat.

 • Implantatbro

  Käkbensförankrad bro (se KBF-bro), bro som är förankrad i käkbenet med implantat.

 • Implantatskruv

  Fixtur, skruvar av titan som opereras in i käkbenet och som nya konstgjorda tänder eller broar fästs vid.

 • Incisiv

  Framtand. Tand nummer ett och två räknat från mitten av tandraden.

 • Infektion

  Inträngande i kroppen av levande smittämne, t ex virus, bakterie, svamp.

 • Inflammation

  Vävnadsreaktion som ger svullnad, rodnad, värme och ibland smärta. Kan vara reaktion på t ex infektion eller skada.

 • Initialkaries

  Detsamma som kritkaries, första stadiet av karies som är ytligt och bara berör emaljen. Ser vitare ut än omgivande tand och kallas därför "kritkaries". Kan läka ut av sig själv.

 • Interdentalborste

  Liten mellanrumstandborste "flaskborste" för rengöring mellan tänderna. Se Mellanrumsborste.

 • Interdentalt

  Utrymmet mellan tänderna.

 • Intraoral

  I munhålan.

 • Intraoral röntgenbild

  Röntgenbild tagen inne i munhålan.

J

 • Jacketkrona

  Äldre benämning på krona av porslin.

K

 • Karies

  Hål i tänderna. Se Hål i tänderna.

 • Kavitet

  Hålighet, t ex orsakad av karies.

 • KBF-bro

  Käkbensförankrad bro eller implantatbro.

 • Keramik

  Hårt material som används för framställning av kronor och för fyllningar som en tandtekniker framställt.

 • Klorhexidin

  Bakteriedödande medel som används för att skölja rent i munnen.

 • Kofferdam

  Gummiduk som sätts fast runt tanden för att hålla torrt så att saliv inte läcker in under en behandling.

 • Komposit

  Tandfärgat fyllningsmaterial av plast. Se Komposit.

 • Kosmetisk tandvård

  Detsamma som estetisk tandvård, behandlingar som förbättrar tändernas utseende, till exempel genom blekning.

 • Kritkaries

  Detsamma som initialkaries, första stadiet av karies som är ytligt och bara berör emaljen. Ser vitare ut än omgivande tand och kallas därför "kritkaries". Kan läka ut av sig själv.

 • Krona

  Den del av tanden som normalt syns i munnen och består av dentin, emalj och pulpa. Krona används också för att beskriva ersättningen för en förlorad tandkrona, som exempelvis guldkrona eller helkeramisk krona. Se Krona och Broar.

 • Kusp

  Spetsen, topparna på tändernas tuggytor.

 • Käkbensförankrad

  Ett implantat som sätts fast i käkbenet, (se Implantat och KBF-bro).

 • Käkkirurg

  Specialisttandläkare som genomför operationer i käken (käkkirurgi). Se Käkkirurgi.

L

 • Lactobacill

  En av de bakterier som medverkar vid uppkomst av karies.

 • Lingualt

  Tandyta som vetter mot tungan.

 • Lustgas

  Dikväveoxid. Används bland annat i lugnande och smärtstillande syfte vid tandbehandling.

M

 • Mellanrumsborste

  Detsamma som interdentalborste. Se Mellanrumsborste.

 • Mesialyta

  Tandyta som vetter framåt mot angränsande tand.

 • Mjölktänder

  Primära tänder, barnens första tänder, som tappas och byts ut från cirka fem till fjorton års ålder. Se mjölktänder.

 • Molar

  Oxeltand, tänderna nummer sex, sju och åtta räknat från mitten av tandraden.

 • Munhälsobedömning

  En enkel undersökning av tänderna, tandköttet och resten av munnen som visar om man behöver tandvård eller om munnen behöver rengöras bättre.

 • Munsår

  I dagligt tal omfattar detta både sår och blåsor i munnen. Orsakerna
  till munsår kan vara virusinfektion, skavsår av dåligt sittande protes, afte med mera. Om ett sår inte läker ska man alltid kontakta sin tandläkare. Se Munsår.

 • Muntorr

  Nedsatt salivproduktion gör att man blir torr i munnen. Orsaken kan vara nervositet, medicinering, sjukdom, skador på spottkörtlarna som producerar saliv m m. Se Muntorrhet.

N

 • Natriumfluorid

  NaF, fluorförening som förekommer i bland annat fluortabletter och
  tandkräm.

 • Natriumklorid

  NaCl, koksalt, används i fysiologisk koksaltlösning vid renspolning.

 • Nikotinstomatit

  Slemhinneförändring i gommen som uppkommer till följd av rökning.

O

 • Ocklusalt

  Tandens tuggyta.

 • Ocklusion

  Kontaktförhållandet mellan tänderna när man biter ihop.

 • Odontologi

  Läran om tänderna och deras sjukdomar.

 • Odontologisk radiologi

  Röntgenundersökning av tänderna, käkarna och ansiktet. Se Odontologisk radiologi.

 • Oral

  Som tillhör munnen.

 • Oral kirurgi

  Operation i munhålan.

 • Ortodonti

  Tandreglering, som innebär behandling av tänder som står fel. Se Ortodonti.

 • Ortopantomogram, OPG

  Visar en översiktsbild av tänder och käkar. Röntgenapparaten rör sig runt huvudet, under tiden måste man stå helt stilla. Samma som panoramaröntgen.

 • Osteit

  Inflammation i benvävnaden runt rotspetsen.

 • Oxeltand

  Detsamma som molar.

P

 • Panoramaröntgen

  Visar en översiktsbild av tänder och käkar. Röntgenapparaten rör sig runt huvudet, under tiden måste man stå helt stilla. Samma som Ortopantomogram.

 • Papill

  Den del av tandköttet som normalt fyller ut mellanrummet mellan
  tänderna.

 • Parodontit

  Infektion i tandens stödjevävnad som orsakar tandlossning.

 • Parodontolog

  Specialisttandläkare inom tandlossningssjukdomar.

 • Parodontologi

  Läran om tandlossningssjukdomarna.

 • Partialprotes

  Partialprotes är samma sak som delprotes, en avtagbar protes som ersätter förlorade tänder. Se Protes.

 • Patogen

  Sjukdomsframkallande.

 • Pedodonti

  Barntandvård.

 • Pedodontist

  Specialisttandläkare inom barntandvård.

 • Perkussionsöm

  Om en tand är öm när man "knackar" på den.

 • Permanenta tänder

  Vuxentänderna som kommer efter mjölktänderna, 32 st.

 • Plack

  Bakteriebeläggning på tänderna.

 • Plackindex

  Mäter på tänderna.

 • Postoperativ

  Efter operation.

 • Premolar

  Främre kindtand. Tand nummer fyra och fem räknat från mitten av tandraden.

 • Preparera

  Förbereda. Till exempel att med borr förbereda tand för fyllning eller
  krona.

 • Primära tänder

  Detsamma som mjölktänder, 20 st.

 • Profylax

  Förebyggande tandvård.

 • Protes

  Konstgjord ersättning av kroppsdel. Tandproteser kan vara fasta: broar och kronor, eller avtagbara: delproteser och helproteser. Se tandprotes.

 • Protesstomatit

  Inflammation i slemhinnan under en protes.

 • Protetik

  Fast eller avtagbar konstruktion som ersätter förlorade tänder. Kan till exempel vara kronor, implantat eller proteser.

 • Protetiker

  Specialisttandläkare som bland annat arbetar med komplicerade kronor, broar och proteser.

 • Provisorium

  Tillfällig, till exempel fyllning, (se Täckförband).

 • Pulpa

  Den innersta delen av tanden som består av bindväv, blodkärl och nerver.

 • Pulpit

  Inflammation i pulpan (nerven) som kan göra att man kan få tandvärk.

 • Pus

  Var. Tunn- eller tjockflytande gulaktig vätska, innehållande levande och döda vita blodkroppar, bakterier och döda vävnadsceller.

R

 • Referenspriser

  De priser som ligger till grund för hur stor summa som får räknas in i högkostnadsskyddet för tandvård. Beslutas av tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

 • Remineralisation

  Återmineralisering av ytlig kariesskada i emaljen genom utfällning av
  kalk- och fosforsalter från saliven.

 • Retraktion

  Gingival retraktion. Tandköttet drar sig tillbaka på grund av
  inflammation i tandköttet, kan orsakas av för hård tandborste, felaktig borstmetod med mera.

 • Rot

  Den del av tanden som sitter i käkbenet. En tand kan ha en eller flera rötter. Tandrotens huvudbeståndsdel är dentin.

 • Rotfraktur

  Spricka i tandroten, se rot.

 • Rotfyllning

  Behandling där den skadade pulpan tas bort och tandens rotkanal försluts.

 • Rotkanal

  Kanaler (hålrum) i tandens rot som innehåller pulpa (nerver och kärl).

 • Röntgen

  En röntgenbild används för att se karies, tandlossning, sjukliga
  förändringar i käkarna, käkutveckling med mera. Se röntgen.

S

 • Sackaros

  Socker. Innehåller näring som gör att bakterierna i munnen bildar syra. Syran är skadligt för  tänderna.

 • Salivsten

  Tandsten som bildas ovanför tandköttskanten.

 • Sekundärkaries

  Karies i anslutning till en krona eller fyllning.

 • Sorbitol

  Sötningsmedel som inte är skadligt för tänderna.

 • Specialisttandvård

  Tandvård som utförs av tandläkare som har en omfattande specialistutbildning inom sitt område, till exempel bettfysiologi.
  För att få komma till en specialisttandläkare krävs en remiss. Se Specialisttandvård.

 • Statligt tandvårdsstöd

  Ekonomiskt stöd till vuxna som består av två delar: Allmänt tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd för tandvård. Se tandvårdsstöd.

 • Status

  Ett tandstatus visar till exempel hur många kariesangrepp som finns. Ett parodontalstatus visar tillståndet för tandkött och tandben.

 • Steptococcus mutans

  En av de bakterier som medverkar vid uppkomst av karies.

 • Stimulerad saliv

  Ökat salivflöde framkallat genom tuggning.

 • Stomatit

  Inflammation i munslemhinnorna.

 • Sutur

  Tråd som används för att sy i vävnad efter ett kirurgiskt ingrepp.

 • Suturera

  Sy.

 • Svampinfektion

  Candidos. Infektion i slemhinnan orsakad av Candida albicans.

 • Syraattack

  Syraangrepp på tandytan. Syran bildas när munnens bakterier bryter ner socker till syra.

T

 • Tandben

  Detsamma som dentin.

 • Tandfyllning

  Detsamma som fyllning. Se Tandfyllning.

 • Tandgnissling

  Bruxism, när tänderna gnids mot varandra.

 • Tandhygienist

  Legitimerad yrkesgrupp som arbetar med förebyggande munhälsa och tandvård samt undersökningar av karies och parodontit, tandlossningssjukdomar.

 • Tandköttsficka

  Spalt (ficka) mellan tandkött och tand.

 • Tandlossning

  Parodontit, när man tappar tänderna. Orsakas av en infektion i tändernas fäste i käken. Se Tandlossning.

 • Tandläkare

  Legitimerad yrkesgrupp som har utbildning för att undersöka och behandla sjukdomar och skador i tänderna, munhålan och i käkområdet. De har också rätt att ställa diagnoser och skriva ut vissa läkemedel.

 • Tandpressning

  Bruxism, när man biter ihop tänderna hårt.

 • Tandreglering

  Behandling med tandställning av tänder som till exempel vuxit snett eller sitter för tätt. Kan också behövas om man har kraftigt under- eller överbett. Även kallat Ortodonti.

 • Tandregleringsapparatur

  Tandställning, avtagbar eller på tänderna tillfälligt fäst konstruktion som används för att kunna flytta på tänderna eller påverka käkarnas placering.

 • Tandrot

  Se rot. Den del av tanden som sitter i käkbenet. En tand kan ha en eller flera rötter.

 • Tandskydd

  Avtagbar skena i mjuk plast som skyddar tänderna under idrott. Se Tandskydd.

 • Tandsköterska

  Yrkesgrupp som främst arbetar med förebyggande tandvård och tandhälsoinformation, samt assisterar tandläkare vid undersökningar och behandlingar.

 • Tandsten

  Hårt förkalkade bakteriebeläggningar på tänderna. Se Tandsten.

 • Tandställning

  Detsamma som tandregleringsapparatur. Avtagbar eller på tänderna tillfälligt fäst konstruktion som används för att kunna flytta på tänderna eller påverka käkarnas placering. Se Tandställning.

 • Tandställningsfel

  När tänderna är felplacerade i käkbenet.

 • Tandtekniker

  Yrkesgrupp som arbetar med framställning av tandersättningar till exempel kronor, broar och proteser.

 • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

  TLV, Statlig myndighet som granskar och tar beslut om vilka läkemedel och tandvårdsbehandlingar som ska ingå i högkostnadsskydden.

 • Tandvårdsrädsla

  Stark rädsla för tandvård. Se Tandvårdsrädsla.

 • Titanskruv

  Detsamma som implantat.

 • TLV

  Förkortning för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Statlig myndighet som granskar och tar beslut om vilka läkemedel och tandvårdsbehandlingar som ska ingå i högkostnadsskydden.

 • Torsk

  Candida infektion, svampinfektion.

 • Trauma

  Skada genom yttre våld, till exempel fall eller slag.

 • Tungpapill

  Slemhinneupphöjning på tungslemhinnan.

 • Tungrygg

  Ovansidan på tungan.

 • Täckförband

  Provisorisk (tillfällig) fyllning.

U

 • Ultraljud

  Ljud med hög frekvens. Används vid borttagning av tandsten.

 • Uppsökande tandvård

  Gratis munhälsobedömning och rådgivning som man kan få på sjukhem, gruppboenden eller i hemmet om man har stort och långvarigt behov av omvårdnad. Hos oss heter det Hemtandvård.
  Se Hemtandvård.

V

 • Vilosaliv

  Saliv som produceras då tuggmuskler, kinder och tunga hålls stilla.

 • Visdomstand

  Den bakersta oxeltanden. Tand nummer åtta som bryter fram från senare tonåren och framåt. Det är möjligt att få fyra visdomständer, men hos vissa personer bryter inte alla visdomständer fram. Se Visdomständer.

X

 • Xerostomi

  Muntorrhet på grund av bristande salivsekretion.

 • Xylitol

  Björksocker. Kan inte användas av munnens bakterier för syrabildning och är därmed ett tandvänligt sötningsmedel.