Tandbroar

Tandersättningar som sitter fast

Det finns många anledningar till tandförluster. Det kan bland annat bero på stora kariesangrepp, sköra tänder som spruckit eller tandlossning. Andra orsaker kan vara en olycka med slag mot munnen.

Idag finns hjälp att erbjuda för dig som förlorat en eller flera tänder. En fastsittande bro är ett bra alternativ. För att kunna sätta in en bro måste det finnas friska tänder att bygga och stödja bron på. Eventuella infektioner runt tänderna ska vara behandlade och utläkta innan man börjar arbetet med en brokonstruktion.

Hur bygger man en bro?

En fastsittande bro fäster man i de närliggande tänderna. Vanligtvis måste minst en tand på varje sida om tandluckan slipas till som stöd åt bron. De formas för att ge plats åt kronmaterialet, det vill säga det material som bron görs av.

Tandläkaren tar ett avtryck av tänderna och en modell framställs. På modellen bygger tandteknikern en bro som till färg och form stämmer med dina tänder i övrigt. Det går att få den utförd i olika material. Vanligast är metallskelett i guld, kobolt-krom eller titan som sedan täcks med plast eller porslin. Det finns också möjlighet att utföra kortare broar helt i porslin.

Hos tandläkaren provas sedan bron i munnen på dig. Om allt passar sätter man den på plats med ett tandcement.

Måste man gå utan tänder?

Behandlingen kan vara tidskrävande. Under tiden mellan avtryck och den färdiga konstruktionen kan du få en tillfällig bro eller annan tandersättning som skydd. Du kan le och skratta som vanligt!

Skötselråd

För att en brokonstruktion ska hålla så länge som möjligt krävs det att du är noga med din munhygien. Det gäller i lika hög grad under själva behandlingen som när allt är klart. När du borstar tänderna ska du vara särskilt uppmärksam kring kanterna på bron. Där kan det lätt bildas bakteriebeläggningar.

För att komma åt ordentligt kan det vara klokt att komplettera den vanliga tandborstningen med mellanrumsborstar, tandstickor eller med en speciell tandtråd som är lite tjockare på mitten. Vi ger dig gärna tips om hur du ska få riktigt rent. Du får också hjälp med att ta fram de hygieniska hjälpmedel som passar din mun och dina behov bäst.

Publicerat av: Samuelsson, Helen
Uppdaterat: 2 januari 2024