Käkledsbesvär (bettfysiologi)

Bettfysiologi är den specialitet inom tandvården som utreder och behandlar smärta och funktionsstörningar i käksystemet.

 • Ont i ansiktet eller käkarna?
 • Ont när du gapar eller tuggar?
 • Ofta huvudvärk?
 • Låser sig käken när du gapar?
 • Kan du inte bita ihop som tidigare?
 • Snarkar du, har du andningsuppehåll, är du trött på dagen?

Då kanske vi på Specialisttandvården, avdelningen för Bettfysiologi kan hjälpa dig. Vi är den specialitet inom tandvården som utreder och behandlar smärta och funktionsstörningar i käksystemet. Vetenskapliga studier har visat att dessa tillstånd är vanliga, 5–15 procent i den vuxna befolkningen, och att ungefär hälften vill ha hjälp. Vi behandlar också läkarutredd andningsrelaterad sömnstörning, obstruktivt sömnapnésyndrom. Vi bedriver forskning och utbildning.

Det här gör vi:

 1. Information och rådgivning
 2. Käkrörelseträning
 3. Farmakologisk behandling
 4. Bettskenebehandling
 5. Akupunktur och TENS
 6. Bettkorrigeringar med bl.a. bettslipning
 7. Utredningar inför och uppföljning efter käkledskirurgiska behandlingar (i samarbete med käkkirurgiska kliniken)
 8. Antiapnébettskenebehandling av patienter med sömnapnésyndrom (i samarbete med sjukvården)

Vi samarbetar med den vanliga tandvården och sjukvården för att du på ett så snabbt och smidigt sätt ska få hjälp med ditt problem.

För att vi ska kunna ta emot dig behövs en remiss från tandläkare, läkare eller annan vårdgivare.

Här kommer du i kontakt med oss i Eskilstuna eller Nyköping.

Vi kan även hjälpa till med tolk till dig som har svårt att förstå och tala svenska, är döv, dövblind, vuxendöv eller hörselskadad.

Publicerat av: Samuelsson, Helen
Uppdaterat: 19 september 2023