Hemtandvård

Under 2020 genomfördes 1 879 munhälsobedömningar (inklusive omsorgspatienter). Vi utbildade även 339 anställda inom äldreomsorgen vid 40 tillfällen om äldres munhälsa.

Sedan 2014 sköter vi länets uppsökande verksamhet. Personer med stort behov av vård och omsorg samt med vissa funktionshinder erbjuds en gratis munhälsobedömning i hemmet som utförs av en tandhygienist en gång om året. Vid munhälsobedömningen ska någon av ansvarig vårdpersonal/anhörig vårdare vara med för att få information och instruktioner i hur daglig munvård ska ges samt information om allmänstatus. För att få rätt till uppsökande och nödvändig tandvård behöver man ha ett intyg om nödvändig tandvård som omvårdnadspersonal i kommunen, sjukvården, hemtjänsten eller biståndshandläggare kan utfärda.

Vi erbjuder en kostnadsfri munvårdsutbildning årligen till omvårdnadspersonal som är anpassad efter behov som äldreboende, hemtjänsten, LSS, eller socialpsykiatri. Vi har även en längre utbildning som vi erbjuder årligen genom medicinskt ansvarig sjuksköterska för nyanställd personal.

För att boka in munvårdsutbildning till er arbetsplats kontakta oss via e-post eller telefon.

Publicerat av: Samuelsson, Helen
Uppdaterat: 18 mars 2021