Hemtandvård

Folktandvården Sörmland erbjuder på uppdrag av Region Sörmland hemtandvård till alla sörmlänningar som har svårt att ta sig till en vanlig klinik. Detta gäller både om man bor i eget eller i särskilt boende.

Sedan 2014 sköter vi länets uppsökande verksamhet. Personer med stort behov av vård och omsorg samt med vissa funktionshinder erbjuds en gratis munhälsobedömning i hemmet som utförs av en tandhygienist en gång om året. Vid munhälsobedömningen ska någon av ansvarig vårdpersonal/anhörig vårdare vara med för att få information och instruktioner i hur daglig munvård ska ges samt information om allmänstatus.

För att få rätt till uppsökande och nödvändig tandvård behöver man ha ett intyg om nödvändig tandvård som din sjuksköterska eller biståndshandläggare kan utfärda.

Under 2023 genomfördes 3 105 munhälsobedömningar, vilket var
446 fler än 2022. 760 behandlingar utfördes av tandläkare, 1 593 av tandhygienister och 8411 av tandsköterskor. Totalt genomfördes 3 194 behandlingar jämfört med 1 551 året innan.

Munvårdsutbildning genomfördes vid 92 tillfällen och 967 stycken medarbetare inom omvårdnad deltog vid utbildningarna som bland annat genomfördes digitalt.

Vi erbjuder en kostnadsfri munvårdsutbildning årligen till omvårdnadspersonal som är anpassad efter behov som äldreboende, hemtjänsten, LSS, eller socialpsykiatri. Vi har även en längre utbildning som vi erbjuder årligen genom medicinskt ansvarig sjuksköterska för nyanställd personal.

Under 2022 har Hemtandvårdens tandvårdspersonal genomfört regelbundna reflektionsmöten enligt Silviacertifieringen.

För att boka in munvårdsutbildning till er arbetsplats kontakta oss via e-post eller telefon.

Publicerat av: Samuelsson, Helen
Uppdaterat: 19 april 2024