Rotbehandling (endodonti)

Vi tar hand om patienter med sjukdomar i tandpulpan och tandens käkben.

Till oss kommer vuxna och barn på remiss från tandläkare och läkare. En vanlig orsak är att det har uppstått tekniska problem under behandlingen, till exempel att det är svårt att hitta rotkanalerna.

Det är också vanligt att vi får frågor om infektions- och smärttillstånd. En viktig del av vår verksamhet är att behandla tänder som skadats vid olyckshändelser där det finns behov av särskild teknisk utrustning.

Publicerat av: Samuelsson, Helen
Uppdaterat: 19 september 2023