Lider du av tandvårdsrädsla?

Tycker du att det känns obehagligt att gå till tandläkaren? Du är inte ensam. Vi är vana att möta och ta hand om dig som är tandvårdsrädd.

Ungefär hälften av alla vuxna uppger att de känner obehag och oro när de besöker tandläkaren. Bland människor som inte går till tandläkaren regelbundet är rädsla ett av de vanligaste skälen till att man inte går. Det är viktigt att du besöker tandvården för att få en regelbunden kontroll av dina tänder och din munhälsa.

Tala om din rädsla

Att bara prata med en erfaren tandläkare som tar problemet på allvar, brukar vara till stor hjälp. För oss är det viktigt att du känner att du får den information om behandlingen som du behöver för att känna dig trygg i behandlingssituationen.

Ta kontakt med oss

Vi vill hjälpa dig på bästa sätt. Vi vill att du ska känna sig trygg och väl omhändertagen. Tillsammans resonerar vi oss fram till vad som just du behöver. Berätta gärna om din rädsla redan när du bokar tid på någon av våra kliniker.

Barn

Tandvårdsrädsla hos barn kan bero på många saker. Barnet kan till exempel ha dålig erfarenhet som de själva har upplevt hos tandläkaren eller sjukvården, eller ha påverkats av en vuxen i sin närhet. Ungefär var tionde barn känner rädsla inför ett tandläkarbesök.

Behandling av tandvårdsrädda barn

Behandling av tandvårdsrädsla handlar om att skapa trygghet. För oss är det viktigt att ge barnet en lugn och trygg behandling i en lugn och trygg miljö. För oss är det viktigt att lyssna på barnet och göra tandläkarbesöket så positivt som möjligt. Vi har stor erfarenhet av barn- och ungdomstandvård och det finns dessutom extra hjälp att få för barn som är rädda.

Samtal, försiktig behandling med små steg åt gången (berätta-visa-pröva) och avslappningsträning är sätt som vi kan använda för att arbeta bort din tandvårdsrädsla. Du kan också inledningsvis få hjälp med lugnande medicin och lustgas. En kombination av olika metoder är vanlig.

Publicerat av: Samuelsson, Helen
Uppdaterat: 24 augusti 2023