Tandersättningar - konstgjorda tänder

Om du saknar en eller flera tänder kan det vara svårt att le, tugga och prata som vanligt. Då kan du behöva få nya, konstgjorda tänder. Här berättar vi om olika slags ersättningar för saknade tänder.

Tandersättningar kallas även oral protetik.

Implantat

Implantat är en bra teknik för att ersätta förlorade tänder. Behandlingen innebär att en skruv av titan opereras in i käkbenet och på den fästs sedan de nya konstgjorda tänderna. Titanets unika egenskap att växa samman med käkbenet gör implantatmetoden möjlig. Mer om implantat.

Kronor och broar

Fastsittande kron- och brokonstruktioner kan ersätta en eller flera skadade eller saknade tänder. De ser ut och fungerar som vanliga tänder. En krona omfattar en tand, en bro omfattar flera tänder.

Proteser

En protes kan ersätta några eller alla tänder, och förlorat tandkött. Det finns två olika sorters avtagbara proteser, delprotes och helprotes.

Mer om tandersättningar

Publicerat av: Samuelsson, Helen
Uppdaterat: 25 januari 2024