Tandfyllning

En lagning kan behövas när du har ett hål i en tand som är orsakat av karies, eller om du har en gammal lagning som har gått sönder.

De vanligaste tandfyllningsmaterialen

Idag är de vanligaste tandfyllningsmaterialen komposit, plastförstärkta glasjonomerer eller rena glasjonomer. Tandfyllningar kan också göras som fasta inlägg eller som hela tandkronor. Då används oftast porslinkeram eller guld.

Komposit

En kompositfyllning består av en plastmassa som innehåller små partiklar av kvarts eller glas. Fördelarna med en kompositfyllning är att materialet är tandfärgat och att det går att fästa, med ett speciellt bindemedel, direkt till tanden.

En kompositfyllning håller i ungefär 5–10 år och materialet fungerar bäst vid små lagningar. Nackdelar med kompositer är t ex att de är känsliga för påfrestningar som hårt tuggtryck och att de lättare samlar plack (bakteriebeläggningar) än en oskadad tandyta. De missfärgas också lätt om du är rökare.

Glasjonomer

Glasjonomer är en typ av tandfyllningscement som innehåller fluor. Det är vanligt vid tandfyllningar på mjölktänder vid hög risk för karies (hål i tänderna). Den främsta fördelen är förmågan att uppta och avge fluor, vilket kan förebygga karies. Detta gör att materialet används även på vuxna vid små reparationer av fyllningar eller vid hög risk för nya hål. Nackdelar är en hög känslighet för vätska och begränsad hållfasthet.

Plastförstärkt glasjonomer

Är ett relativt nytt material och är egentligen en blandning av komposit och glasjonomer. Det har delvis samma fördelar som rena glasjonomerer att uppta och avge fluor och har dessutom bättre hållfasthet. Nackdelen är att det har något begränsad hållfasthet jämfört med komposit.

Guld

Ett gammalt beprövat tandfyllningsmaterialet som uppvisat den längsta hållbarheten är guld. Det används då oftast som ett fast inlägg eller en krona och passar bäst långt bak i munnen. Att laga med guld blir naturligtvis dyrare än att laga med plast. Tandläkaren samarbetar med en tandtekniker som gör en guldfyllning som passar just din tand.

Porslin-keram

De estetiska fördelarna överväger eftersom dessa fyllningar har stora likheter med en riktig tand, både vad gäller färg och form. Samma sak gäller som för guldfyllningar – tandläkaren samarbetar med en tandtekniker. På vissa kliniker används en speciell teknik och utrustning, som gör att du kan få din keramiska fyllning vid samma tillfälle som tanden borrats upp.

Amalgam – ett gammalt tandfyllningsmaterial

Amalgam har använts i över hundra år men är sedan 2009 förbjudet att använda som fyllningsmaterial. En anledning är att man velat sträva efter att få fram miljövänligare material. En annan anledning är att det kräver att man borrar ur en stor del av tanden för att få fyllningen att sitta kvar. Tanden blir då försvagad.

Fråga oss om du vill veta mera om olika tandfyllningsmaterial.

Publicerat av: Samuelsson, Helen
Uppdaterat: 11 januari 2024