Tillgänglighet för folktandvardensormland.se

Vi strävar efter att så många som möjligt ska kunna använda Folktandvården Sörmlands webbplats och ta del av dess innehåll. På den här sidan beskriver vi hur folktandvardensormland.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vad ska du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från folktandvardensormland.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss på webmaster.ftv@regionsormland.se.

All inkommen e-post läses, men svarstiden variera beroende på arbetsbörda. E-post som inkommer på kvällar och helger läses normalt nästa helgfria vardag.

Kontakta oss om du hittar fler brister

Meddela oss om du hittar fler brister än de vi listar nedan och som hindrar dig från att ta del av vår webbplats, eller om du upplever att vi inte uppfyller lagen. Det är viktig information som vi använder i vårt tillgänglighetsarbete. Anmäl brister på webbplatsen till webmaster.ftv@regionsormland.se.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). De har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG.se)

Brister i tillgängligheten

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Användning av färger

Det används idag färger för vissa ikoner och länkar på webbplatsen som har för lågt kontrastvärde.

Bilder

  • Vi stävar efter att alla våra bilder ska ha alternativa texter, men det saknas på ett fåtal bilder. Det finns också fall där vår alternativa text till en bild inte ger tillräckligt med information.
  • Det finns ett fåtal bilder på webbplatsen som innehåller texter.

Valideringsfel i koden

Det finns valideringsfel i koden.

Otillgängliga PDFer

Det finns pdf:er på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade. Det innebär att dokument inte är korrekt taggade för att fungera med skärmläsare. Det gäller bland annat våra prislistor men dessa finns även som html-sidor. Även våra tävlingsformulär för skoltävlingen Gaddarna, har bristfällig taggning men dessa skickas ut till aktuella skolklasser i början av varje nytt läsår. 

Hur vi har granskat webbplatsen?

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av folktandvardensormland.se.

Vi har använt tredjepartsverktyg samt manuellt granskat funktioner.

Redogörelsen uppdaterades den 3 maj 2024.

Publicerat av: Samuelsson, Helen
Uppdaterat: 3 maj 2024