Bild på personal som tar en röntgenbild på kund

Bild på en röntgentagning

Röntgen (odontologisk radiologi)

Tandröntgen är den specialitet inom tandvården som utför specialiserade röntgenundersökningar av tänder, käkar och munhålan.

På vår avdelning har vi kunskap och utrustning för att kunna utreda och diagnostisera mer komplicerade fall på tänder, i käkar och i angränsande organ med hjälp av röntgen.

Vi tar emot både barn och vuxna patienter som kommer på remiss från olika delar av tandvården och sjukvården.

Vi kan t ex hjälpa till med:

  • Intraorala röntgenundersökningar (inne i munnen)
  • Panorama och andra extraorala bilder av huvud- och halsregion (utanför munnen)
  • Skiktröntgen (tomografier)
  • Lägesbestämningar av tänder
  • Käkledsundersökningar
  • Undersökning av spottkörtlarna
  • Undersökningar som kräver datortomografi och/eller MR (magnetkamera) genom samarbete med medicinsk röntgen på Mälarsjukhuset.

Vid bildtagningen använder vi olika röntgenapparater.

Vi erbjuder dig undersökning inom 1-4 veckor. Har du akuta besvär hjälper vi dig inom 1-2 dagar. Undersökningsresultatet till dig lämnas av den tandläkare/läkare som remitterat dig till undersökningen.

På kallelsekortet anger vi hur lång tid undersökningen kommer att ta och hur mycket undersökningen hos oss kommer att kosta.

Hitta till oss

Publicerat av: Samuelsson, Helen
Uppdaterat: 15 november 2023