Ekonomiskt bidrag i form av tandvårdsstöd

Tandvårdsstödet är ett ekonomiskt bidrag som gör det billigare att gå till tandvården.

Det gäller alla vuxna och består av ett allmänt tandvårdsbidrag (ATB), ett högkostnadsskydd och ett särskilt tandvårdsbidrag (STB).

Allmänt tandvårdsbidrag (ATB)

Det allmänna tandvårdsbidraget kan du använda som delbetalning för din tandvård. Du får tandvårdsbidrag den 1 juli varje år och kan spara det upp till två år. Det sammanlagda beloppet kan aldrig bli större än motsvarande två års bidrag. Bidraget på 300 eller 600 kronor per år beroende på hur gammal du är kan användas som delbetalning vid besök hos tandläkare eller tandhygienist.

  • 24-29 år och över 65 år: 600 kr per år
  • 30-64 år: 300 kr per år

Är du är mellan 24 och 29 år eller över 65 år och besöker tandvården vartannat år har du 1 200 kronor att använda som delbetalning.

Tandvårdsbidraget dras av när du betalar för ditt tandvårdsbesök. Din tandvårdsklinik får sedan ersättning från Försäkringskassan.

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskyddet innebär att du bara behöver betala en del av kostnaden själv vid större behandlingar. När en åtgärd som ingår i skyddet är registrerat hos Försäkringskassan påbörjas ersättningsperioden. Så snart summan överstiger 3 000 kronor, enligt referenspriset, börjar högkostnadsskyddet gälla. Försäkringskassan betalar aktuell ersättning direkt till din tandläkare.

  • Upp till 3 000 kr betalar du som patient fullt pris.
  • 3 001 kr och 15 000 kr får du 50 % av referenspriset.
  • Över 15 000 kronor får du 85 % av referenspriset.

Högkostnadsskyddet hos Försäkringskassan.

Särskilt tandvårdsbidrag (STB)

Särskilt tandvårdsbidrag (STB) är ett bidrag för dig som har en sjukdom eller funktionshinder som medför en risk för att din tandhälsa försämras. Vilka som har rätt till STB finns fastställt i lag. Om du tror att du är berättigad till STB ska du prata med din behandlare. Det är Försäkringskassan som betalar ut det särskilda tandvårdsbidraget.

Läs mer om särskilt tandvårdsbidrag (STB):

Ersättningen baseras på referenspriser

Det är fri prissättning på tandvård. Därför är det viktigt att komma ihåg att ersättningen från Försäkringskassan inte beräknas utifrån det pris som tandläkaren tar ut. Den beräknas i stället utifrån ett referenspris.

Referenspriset är ett fast pris som bestäms av staten. Alla åtgärder som ger dig rätt till ersättning från högkostnadsskyddet har ett referenspris.

Om din tandläkares pris är samma som referenspriset eller lägre, ligger detta pris till grund för ersättningen. Du och din tandläkare kan naturligtvis välja en dyrare behandling men då får du betala mellanskillnaden själv. Kosmetisk tandvård omfattas inte av tandvårdsstödet. 

Ersättningsperiod

Högkostnadsskyddet börjar gälla när en åtgärd som ingår i skyddet registreras hos Försäkringskassan. Efter det räknas alla åtgärder under de följande tolv månaderna in i skyddet.

En ersättningsperiod kan inte förlängas. Däremot kan du själv bestämma att avsluta ersättningsperioden i förtid och börja en ny. Det kan vara en fördel när du står inför en större behandling. Genom att få in flera åtgärder under en och samma ersättningsperiod kan du komma upp i högre referenspriser. Därmed får du högre ersättning för den överskjutande delen.

All tandvård ersätts inte

All tandvård ger inte rätt till ersättning. Kosmetisk tandvård omfattas inte av tandvårdsstödet.

Prata gärna med din tandläkare om du vill veta mer om tandvårdsstödet.

Publicerat av: Samuelsson, Helen
Uppdaterat: 11 januari 2024