Specialisttandvård

Vi erbjuder specialisttandvård för dig med komplicerade eller särskilda vårdbehov. Specialisttandvården är ett komplement till den vanliga tandvården och tar emot dig som har remiss från din vanliga tandläkare, läkare eller annan vårdgivare.

Här kan du läsa mer om varje specialitet inom Folktandvårdens specialisttandvård.

Specialiserad barn- och ungdomstandvård (pedodonti)

Utredning och behandling av barn med svåra sjukdomar som påverkar munhälsan samt svårt tandvårdsrädda barn.

Mer om specialiserad barn- och ungdsomtandvård (pedodonti)

Käkkirurgi (oral kirurgi)

Operationer och andra komplicerade ingrepp i munnen.

Mer om käkkirurgi (oral kirurgi)

Käkledsbesvär (bettfysiologi)

Utredning och behandling av obalans i bettet, funktionell ansiktsvärk, käkledsproblem och spänningshuvudvärk.

Mer om käkledsbesvär (bettfysiologi)

Medicinsk tandvård (orofacial medicin)

Utredning och behandling av personer som behöver ett särskilt omhändertagande, till exempel på grund av medicinska skäl, funktionshinder eller tandvårdsrädsla.

Mer om medicinsk tandvård  (orofacial medicin)

Rotbehandling (endodonti)

Utredning och behandling av sjukdom i tandens kärna (pulpa) och angränsande käkben, bland annat svårare rotbehandlingar.

Mer om rotbehandling (endodonti)

Röntgen (odontologisk radiologi)

Avancerad röntgenundersökning av tänder, käkar och angränsande områden.

Klicka på länken här för att läsa mer om röntgen (odontologisk radiologi)

Tandersättningar (oral protetik)

Ersättningar för förlorade tänder, som till exempel kronor, broar och implantat.

Mer om tandersättningar (oral protetik)

Tandlossning (parodontologi)

Utredning och behandling av tandlossningssjukdomar och munslemhinneförändringar.

Mer om tandlossning (parodontologi)

Tandreglering (ortodonti)

Justeringar av tändernas position och bettet, oftast med hjälp av tandställning.

Mer om tandreglering (ortodonti)

Publicerat av: Samuelsson, Helen
Uppdaterat: 12 januari 2024