Käkkirurgi (oral kirurgi)

Käkkirurgi är en specialitet där vi diagnostiserar och behandlar sjukdomar/defekter i munhåla, käkar, ansikte och i angränsande områden.

Specialiteten gränsar till de medicinska specialiteterna öron-, näsa och halssjukvård samt plastikkirurgi. Till specialiteten kan också läggas ämnesområdet oral medicin där vi utreder, diagnostiserar och behandlar sjukdomar i och kring munnens mjukvävnader.

I behandlingen ingår t ex operation av visdomständer, slemhinneförändringar, cystor, tumörer, käkfrakturer, käkleder och bettställningsfel. Implantatbehandling med så kallat titanimplantat av helt eller delvis tandlösa käkar ger möjlighet att återfå tuggförmåga med fastsittande proteser. Behandlingen sker ofta i samarbete med andra specialister.

Till käkkirurgi/oralkirurgi remitteras patienter från läkare och tandläkare.

Akuta fall tar vi emot omedelbart vid våra kliniker, andra prioriterade fall erbjuds undersökning inom tre månader.

I Eskilstuna handläggs och behandlas alla patienter inom hela käkkirurgiska området.

I Nyköping behandlas patienter med behov av oralkirurgisk behandling. Det kan vara t ex operation av visdomständer och andra tänder, friläggning av tänder som inte kommit fram och vissa förändringar i munnens slemhinna.

Publicerat av: Samuelsson, Helen
Uppdaterat: 19 september 2023