Käkkirurgiska kliniken, Eskilstuna

Till oss på Käkkirurgiska kliniken kommer du som patient för käkkirurgiska undersökningar eller behandlingar. För att komma till oss behöver du en remiss, vilken kan vara skriven till exempel av en tandläkare, distriktsläkare eller akutmottagning.

Du behöver en remiss för att komma till oss.

På Käkkirurgiska kliniken i Mälarsjukhuset utför vi huvudsakligen:

 • Kirurgisk behandling av omfattande godartade tumörer eller cystor i käkar/munhåla
 • Käkrekonstruktioner på grund av tumörer eller skador av käkbenet
 • Kirurgisk behandling av medfödda käkavvikelser.Behandling av käkfrakturer
 • Kirurgisk behandling av käkledssjukdomar.
 • Oklar smärta i ansikte och munhåla där tandvården inte finner orsak
 • Oralmedicinsk frågeställning som kräver sjukhusets resurser
 • Övrig käkkirurgi som kräver sjukhusets resurser

Jourverksamhet

Under kontorstid måndag-fredag har vi även jourverksamhet. Remiss krävs dock alltid från till exempel tandläkare, vårdcentral eller akutmottagning.

Efter kontorstid och under helger har vi inte jourverksamhet och hänvisar till Öron-Näsa-Hals (ÖNH)-jouren vid Mälarsjukhuset. För att få kontakt med ÖNH-jouren kan du ringa till huvudväxeln på Mälarsjukhuset 016-10 30 00 och efterfråga ÖNH-jouren. Till denna jourverksamhet krävs ingen remiss.

Vid allvarliga olycksfall ska du alltid ringa eller uppsöka en akutmottagning.

Vid följande akuta tillstånd ska du i första hand vända dig till en jourhavande tandläkare inom Folktandvården istället. Du ringer 0155-24 50 00 och ber att bli kopplad till jourhavande tandläkare.

 • Rena tandskador, till exempel avslagen eller utslagen tand
 • Tandvärk
 • Avgränsad svullnad vid tand
 • Blödning och/eller värk efter tandborttagning
Publicerat av: Samuelsson, Helen
Uppdaterat: 19 september 2023