Munhälsoteamet är gänget som är ute i våra skolor

Med fokus på att främja munhälsan genom kunskapslyft hos barn och unga i Region Sörmland träffade Munhälsoteamet under 2022 11 877 elever i åldrarna 7, 10 och 13 samt elever i anpassad grundskola. Undervisningstillfällena är anpassade efter elevernas ålder och behov och motsvarar ett lektionstillfälle.

Förebyggande tandvård i skolan ger bättre munhälsa. Därför besöker vi varje år alla grundskolor i länet, både kommunala och fristående, och har anpassad munhälsoundervisning för eleverna i årskurserna 1, 4, 7 och anpassad grundskola. På högstadieskolorna anordnar vi temadagar där eleverna också får möjlighet att ställa frågor om sina funderingar kring munhälsa. Eleverna erbjuds också fluorsköljning. Detsamma gäller skolor i områden med förhöjt behov.

Dessutom anordnar vi tävlingen Gaddarna som går ut på att sörmländska skolelever ska avstå från godis under två sammanhängande veckor och borsta tänderna morgon och kväll. Dagbok från tävlingsveckorna skickas, tillsammans med en kreativ motivering om varför just deras klass ska vinna, in till Folktandvården Sörmland. Gaddarna är en viktig och lekfull del av vårt uppföljningsarbete.

De vinnande klasserna belönas!

Publicerat av: Samuelsson, Helen
Uppdaterat: 15 april 2024