Tandreglering (ortodonti)

Tandreglering (ortodonti) är den specialitet inom tandvården som rättar till felställda tänder och skapar välfungerande bett.

Oftast är det barn och ungdomar som behandlas, men även många vuxna kan behöva reglera sina tänder. Behandlingen brukar ta upp till två år.

Oftast används avtagbar tandställning. Fast tandställning, så kallad "räls", består av fästen som oftast är limmade på tänderna. Mellan dessa fästen spänns tunna bågar som flyttar tänderna.

När det gäller den fria barn- och ungdomstandvården är tandregleringen behovsprövad. Om ditt barn redan går hos oss på Folktandvården, rådfråga den vanliga tandläkaren som vid behov ordnar så att barnet får träffa en tandregleringsspecialist.

Hur får jag tandställning?

Det är oftast i samband med vanliga tandhälsoundersökningar som tand- och bettavvikelser upptäcks. Tala i första hand med din ordinarie tandläkare om du har frågor om tänder och bett. Vid behov, kan du remitteras vidare till en tandregleringsspecialist.

När ska tandregleringsbehandling påbörjas?

Det finns bettfel som bäst behandlas under tillväxtperioden för bästa behandlingsresultat. Andra bettfel är inte åldersberoende. Vissa bettfel går inte att behandla enbart med tandställning, utan får kombineras med käkkirurgisk behandling. Detta innebär att i stort sett alla bettfel i alla åldrar kan behandlas!

Kan jag välja vilken tandställning jag vill?

Vid tandregleringsbehandling flyttas tänderna med hjälp av avtagbar och/eller fastsittande tandställning. Innan tandregleringsbehandling påbörjas, görs en noggrann undersökning av tänder, bett och ansikte, t.ex om permanenta tänder måste tas bort för att det är för trångt. Vår vanligaste behandlingsmetod är fast tandställning, så kallad räls, som flyttar tänderna för att ge ett bra bett och rakare tänder. Den vanligaste rälsen är av metall, men det finns också porslinsfästen som är vita/tandfärgade och på vissa tandreglerings-kliniker finns räls som fästs på baksidan av tänderna. Folktandvården ersätter inte porslinsfästen eller räls som sätts på baksidan av tänderna, varför man själv får betala den extra kostnaden.

Vad kostar tandreglering?

Barn och ungdomar kan få tandregleringen betalad av regionen. Även om ditt barn inte får erbjudande om tandreglering på regionens bekostnad eller om du är vuxen, kan du självklart kontakta oss och få hjälp med tandreglering på egen bekostnad. Kostnaden beror på hur omfattande behandlingen av din tand- och/eller bettavvikelse är, men i vissa fall kan du få en del av behandlingskostnaden från Försäkringskassan

Hur lång tid tar en behandling?

En tandregleringsbehandling tar oftast 1,5-2 år och du går regelbundet till tandregleringsmottagningen – ca var fjärde till tolfte vecka under denna period. När behandlingen är färdig behövs oftast någon form av eftertandställning (retention). Denna kan vara avtagbar eller fastsittande och håller tänderna i den nya positionen.

Publicerat av: Samuelsson, Helen
Uppdaterat: 19 september 2023