Specialiserad barn- och ungdomstandvård (pedodonti)

Vid pedodontikliniken bedrivs specialisttandvård för barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år efter remiss från tandläkare, läkare och andra vårdgivare. Vi som arbetar här har särskild utbildning i ett psykologisk omhändertagande och i olika typer av smärtlindrande behandling.

Bland våra patienter finns barn och ungdomar med komplicerade tandolycksfallsskador, grav karies, uttalad tandvårdsrädsla, grava tandutvecklingsstörningar samt barn med somatiska sjukdomar, funktionsnedsättningar och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Vi använder oss av olika behandlingsmetoder vid tandbehandling av barn och ungdomar. En individuell planering görs därför vid första besöket för att få en så bra behandling som möjligt. Det kan handla om inskolning till tandvård, behandling med stöd av lustgas eller ett särskilt anpassat inskolningsprogram med bildstöd så kallad 1000-inlärning. Vi har ett nära samarbete med sjukhusen i regionen och har därmed möjlighet till narkostandvård.

Hos oss arbetar specialistutbildade barntandläkare och tandsköterskor med stor erfarenhet av att möta barn och ungdomar som kan behöva träna på att möta tandvården. Vi anpassar vårt möte med patienter utifrån deras behov och arbetar med att skapa förtroende och stärka barnens och ungdomars självförtroende. Vi erbjuder en lugn miljö där vi har tid för dig och arbetar för att skapa trygghet i tandvårdssituationen.

Vill du veta mer? Kontakta Specialisttandvården!

Publicerat av: Samuelsson, Helen
Uppdaterat: 2 januari 2024