Tandersättningar (oral protetik)

På avdelningen för Oral protetik (lat. os = mun) tar vi hand om patienter som har skadade eller saknade tänder.

Vi gör kronor och broar, fast förankrade till egna tänder eller implantat men också avtagbara proteser. Karies (hål i tänderna) och tandlossning är den vanligaste orsaken till tandförluster. Det förekommer också att man sedan födseln saknar ett eller flera tandanlag. Vi behandlar även patienter som vid olyckor skadat munnen men också de med tumörer och defekter i mun, käkar och ansikte.

Alla patienter som behandlas hos oss kommer på remiss från sin tandläkare, eller i vissa fall läkare, i såväl offentlig som privat verksamhet. Utredning och behandling sker ofta i nära samarbete med andra specialisttandläkare, med den vanliga tandvården och med tandtekniker.

Vi arbetar också med efterutbildning av tandvårdspersonal och besöker tandvårdskliniker för att stödja personalen i planering och behandling. En viktig del av verksamheten är utveckling och utvärdering av behandlingsmetoder och material. Vi bedriver därför olika forskningsprojekt, ofta i samarbete med tandläkarhögskolor och grannlän.

Protetisk rehabilitering kan utgöras av fasta konstruktioner, dvs kronor och broar fast förankrade till naturliga tänder eller implantat. Avtagbara konstruktioner i form av del- eller helproteser kan också förekomma. Avsaknad av tandanlag samt störningar i tändernas mineralisering är också exempel på när behov av protetisk behandling kan föreligga, liksom behandling av tandskador vid olycksfall, rekonstruktion vid läpp-, käk- och gomspalter samt tumörer.

En stor del av den kliniska verksamheten utgörs av behandling med implantat, dvs både behandling av enstaka tandförluster såväl som helt tandlösa käkar med tandersättningar förankrade till titanimplantat. Erfarenhet av mer än 30 års implantatbehandling har varit mycket goda. Patienter med avtagbara proteser kan med implantat erhålla fastsittande konstruktioner med väsentligt förbättrad komfort och funktion. Vid ersättning av enstaka tandförluster med implantat kan ingrepp i angränsande tänder undvikas vilket ofta är både en estetisk och biologisk fördel.

Att planera behandlingen av remitterade patienter i samarbete med den vanliga tandvården utgör också ett viktigt arbetsområde, liksom efterutbildning av tandvårdspersonal inom området, samt att följa den tekniska och vetenskapliga utvecklingen inom specialiteten.

Publicerat av: Samuelsson, Helen
Uppdaterat: 19 september 2023