Akut tandvård

Vid akuta besvär ordnar vi en tid så fort som möjligt på en klinik nära dig. Av naturliga skäl tar vi hand om kunder med störst besvär först, men väntetiden är för det mesta mycket kort.

Vid akuta besvär vänder du dig i första hand till din vanliga tandläkare eller klinik. Vi tar alltid emot akuta patienter måndag - fredag klockan 08.00-16.00. Skulle mot förmodan din klinik inte ha öppet blir du via en telefonsvarare hänvisad till annan klinik.

Dessutom har vi jour lördagar, söndagar och helgdagar mellan klockan 10.00-12.00. Ring 1177 för besked om vilken klinik som har jour.

För dig som har frisktandvårdavtal hos oss ingår akut tandvård även när du är på resande fot (inom Sverige).

Hur fungerar det att gå akut i annan region?

Kontakta den närmaste folktandvårdsklinik där du befinner dig och boka en tid för dina akuta besvär. Tala om att du har ett frisktandvårdsavtal hos Folktandvården Sörmland. Den behandlande kliniken skickar en faktura till oss. Hör gärna av dig till din ordinarie klinik när du fått akut tandvård.

Tandolycksfall hos barn

Det är vanligt att barn slår sig i munnen när de leker eller idrottar. En tandskada kan vara att man slagit ut en tand helt och hållet, att tanden sitter löst, att en bit av tanden gått av eller att tanden har fått en spricka. Behandlingen beror dels på skadans omfattning och dels på om tanden är permanent eller en mjölktand.

Behandling

Mjölktänder

De flesta skador på mjölktänder läker utan komplikationer, men det finns en risk att de nya tänderna som väntar i käken skadas vid olyckstillfället.

  • Försök aldrig sätta tillbaka en utslagen mjölktand. Då riskerar du skada den nya tanden som är på väg upp.
  • Sök hjälp! Det är viktigt att tandläkaren får se skadan och kontrollera att de andra tänderna mår bra.

De flesta skador på mjölktänder läker utan komplikationer, men det finns en risk att de nya tänderna som väntar i käken skadas vid olyckstillfället. Om det är en större skada på mjölktänder ring till ordinarie klinik (eller närmaste klinik) och förvarna att man är på väg, t ex genom att lämna meddelande i telefonsystemet, och åk sedan skyndsamt dit för behandling (gäller dagtid vardagar, på helger ring 1177 för hänvisning).

Permanenta tänder

Med en snabb insats kan du rädda en utslagen tand. Leta rätt på tanden och gör följande.

  • Är tanden smutsig måste den rengöras. Ett bra sätt att göra rent tanden är att hålla den i kronan med fingrarna och spola av tandens rot med kallt kranvatten.
  • Försök sätta tillbaka tanden på sin plats så fort som möjligt.
  • Om man inte lyckas sätta tillbaka tanden måste den förvaras i mjölk, fysiologisk koksaltlösning eller i saliv i den skadades mun (aldrig i vatten). Hos tandläkaren sätts tanden tillbaka och fästs i tänderna bredvid med hjälp av så kallad fixationstråd. Tråden måste sitta kvar en till tre veckor.

Om barnet slår ut en permanent tand helt och hållet ska man omedelbart kontakta tandläkaren. Ju snabbare tanden sätts på plats igen, desto större är möjligheterna till att det ska läka bra.
Ring till ordinarie klinik (eller närmaste klinik) och förvarna att man är på väg, t ex genom att lämna meddelande i telefonsystemet, och åk sedan skyndsamt dit för behandling (gäller dagtid vardagar, på helger ring 1177 för hänvisning).

Det är vanligt att barn slår av en flisa eller en bit av en framtand. Gör det ont när barnet tuggar eller om det isar kan tandläkaren lägga på en skyddande lack eller fyllning. Om en stor bit av en permanent tand slagits ut kan tandläkaren försöka limma fast den lösa biten. Om barnet slår i en tand så att den sitter löst kan tanden oftast sitta kvar.

När ska man söka vård?

Man ska alltid kontakta en tandläkare om ett barn slår sig i munnen.

Man kan få råd om vart man ska vända sig för akut tandvård genom att ringa sjukvårdsrådgivningen på 1177 (på helger ring 1177 för rådgivning samt hänvisning).

Publicerat av: Samuelsson, Helen
Uppdaterat: 26 juni 2023