Medicinsk tandvård (orofacial medicin)

Medicinsk tandvård är den specialitet inom tandvården som behandlar patienter där den medicinska diagnosen kräver särskild medicinsk kompetens. Exempelvis vuxna patienter med komplicerade medicinska tillstånd eller någon form av fysisk eller psykisk funktionsnedsättning.

Vi har ett nära samarbete med de olika avdelningarna på sjukhusen och är en del i vårdkedjan kring patienten. Vi tar emot remisser från tandläkare, läkare och andra vårdgivare – offentliga och privata, till exempel vårdcentraler och mottagningar på sjukhus samt boenden.

Är du extremt tandvårdsrädd och inte besökt tandvården på flera år kan du i undantagsfall komma till medicinsk tandvård utan remiss.

Vi erbjuder:

  • Infektionsutredningar och sanering inför större kirurgiska ingrepp, strålbehandling och cytostatikabehandling
  • Geriatrisk tandvård
  • Apnéskenor
  • Dentoalveolär kirurgi
  • Oralmedicinska utredningar
  • Program för extrem tandvårdsrädsla i samarbete med psykolog
  • Lustgas och narkostandvård
Publicerat av: Samuelsson, Helen
Uppdaterat: 19 september 2023