Ungdomars tänder

Det är gratis för barn att gå till tandläkaren. För ungdomar bosatta och skrivna i Södermanland är det gratis till och med den sista december det år du fyller 23 år. Från och med den 1 januari det år du fyller 24 år börjar du betala för din tandvård.

I den fria barn- och ungdomstandvården ingår all tandvård du behöver. Undantaget är rent estistisk tandvård, som till exempel tandblekning och tandreglering av estetiska skäl.

Specialisttandvård för barn och unga

Barn och ungdomar som har speciella problem kan få en remiss till någon av våra kliniker där vi har specialister på barntandvård.

Våra specialister är vana att ta hand om rädda barn och barn med olika sjukdomar och funktionsnedsättningar. Specialisttandvården är ett komplement till den vanliga tandvården och tar emot dig som har remiss från din vanliga tandläkare, läkare eller annan vårdgivare.

Frisktandvård - något att börja fundera på

När du inte längre har fri tandvård kan du få din tandvård till fast pris. Det kallas för frisktandvård – ett avtal som du tecknar med oss och som ger dig ökad trygghet. Frisktandvård ger dig full kontroll på både tandhälsa och tandvårdskostnader. Du får i klartext den tandvård du behöver till fast pris och slipper därmed överraskningar i form av oväntade eller höga tandvårdsräkningar. Se det som en tandvårdsförsäkring. Fråga din tandläkare så får du veta mer.

Mer om frisktandvård

Publicerat av: Samuelsson, Helen
Uppdaterat: 22 november 2023