Första besöket hos tandläkaren

Hos oss på Folktandvården Sörmland blir man kallad utifrån var man bor och behöver inte lista sitt barn. Vi gör vårt bästa för att ditt barn ska få en bra start i tandvården och vi utgår alltid från barnets situation och behov. Vi är vana vid att ta hand om ängsliga barn och barn med olika sjukdom och handikapp.

Första kontakten med en tandläkare sker oftast vid tre års ålder, då alla barn kallas till en undersökning. Hos oss blir man kallad utifrån var man bor och därför behöver inte lista sitt barn. Du kan självklart välja fritt vilken klinik du vill gå till, det behöver inte vara den som ligger närmast din bostad. Utöver att få tänderna kontrollerade är de första besöken en sorts inskolning som gör barnet bekant med miljön och personalen.

Barn som är rädda

En del barn är oroliga och rädda inför tandläkarbesöket. Rädslan kan bero på något de själva upplevt eller något de hört berättas. Vi har stor erfarenhet av rädda barn och ungdomar. De flesta brukar bli mindre oroliga bara av att träffa vår tandvårdspersonal.

Publicerat av: Samuelsson, Helen
Uppdaterat: 13 november 2023