Regionens tandvårdsstöd

En del sjuka, äldre eller personer med funktionsnedsättningar har rätt till ekonomiskt stöd från regionen för tandvård.

Vuxna får till stor del bekosta sin egen tandvård själva.

Äldre och funktionshindrade som har omfattande behov av vård och omsorg kan ha rätt till tandvård inom ramen för regionens hälso- och sjukvårdstaxa. De personer som omfattas av förmånen får ett intyg som utfärdas av regionens tandvårdsenhet.

Har du frågor eller vill ha mer information kan du vända dig till tandvårdsenheten på telefon 0155-24 59 21, eller via e-post: tandvardsenheten@regionsormland.se.

Uppsökande verksamhet

Uppsökande verksamhet för vissa äldre och personer med funktionsnedsättning som omfattas av tandvårdsstödet i Sörmland. Den uppsökande verksamheten omfattar munhälsobedömning en gång per år samt utbildning i munvård för omvårdnadspersonal.

Nödvändig tandvård

Du som behöver tandvård för att förbättra dina möjligheter att äta utan smärta och obehag har rätt till så kallad nödvändig tandvård. För att få nödvändig tandvård behöver du ett tandvårdsstödsintyg. Intyget kan skrivas av chefer för särskilda boenden, ansvarig sjuksköterska eller läkare, hemtjänsten eller kommunens bistånds- och LSS-handläggare.

Tandvård som ett led i sjukdomsbehandling

Det finns ett antal sjukdomar, tillstånd och besvär där viss tandvård kan ingå som ett led i sjukdomsbehandlingen. Du kan till exempel behöva vård mot infektioner i käken inför en cancerbehandling eller transplantation, ha extrem tandvårdsrädsla eller grava frätskador på tänderna efter att tidigare ha haft en ätstörningssjukdom. För att få rätt till tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling behöver du en remiss från din läkare till tandvården.

Tandvård som ett led i sjukdomsbehandling på 1177

Tandvård vid funktionsnedsättning

Den som har vissa långvariga sjukdomar och funktionsnedsättningar behöver ofta mer tandvård än andra. Det kan bero på att sjukdomen för med sig en ökad risk för tandskador, eller på problem med att sköta munhygienen. Läkarintyg krävs. Intyget ska utfärdas av läkare , som beslutar om du har rätt till stöd. I så fall får du ett så kallat F-kort som du visar upp när du besöker tandvården.

Tandvård om du har en funktionsnedsättning på 1177

Publicerat av: Samuelsson, Helen
Uppdaterat: 13 november 2023