Du som redan har frisktandsvårdsavtal

Här har vi samlat praktisk information för dig som redan har frisktandvårdsavtal, information om bland annat autogiro, flytt och avslut av avtalet.

Byta bank

Om du har valt att betala med autogiro och byter bank under avtalsperioden kontaktar du din nya bank så ordnar de att autogirodragningarna fungerar från ditt nya bankkonto.
Du behöver också kontakta vår Kundtjänst på telefon 0155-24 76 00 så hjälper vi dig.

Dubbla månadsdragningar

När du tecknar frisktandvårdsavtal och väljer att betala med autogiro får du dubbla månadsdragningar när avtalet startar. Anledningen är att autogirodragningen inte påbörjades i samma månad som avtalet tecknades. Dubbla månadsdragningar pågår till dess att betalningen är i kapp.

Om du flyttar

Som frisktandvårdskund kan du ta med ditt avtal om du flyttar till annan region. Du kontaktar din klinik och meddelar vart du flyttar samt vilken klinik som du önskar gå till.

Uppsägning av avtal

Du kan när som helst säga upp ditt frisktandvårdsavtal. Uppsägning av avtalet ska ske skriftligt. Båda parter har rätt att säga upp avtalet. Uppsägningstiden är efterföljande kalendermånad om inget annat anges.

Kontakta din klinik

Vid uppsägning återbetalar vi betald avgift motsvarande antal hela kalendermånad som återstår av avtalsperioden (förutsatt att du har betalt fakturan årsvis). Det allmänna tandvårdsbidraget återbetalas inte. Om du har autogiro bryts överföringen automatiskt efter uppsägningsmånaden. Uppsägning av avtalet befriar dig inte från eventuella skulder.

Publicerat av: Samuelsson, Helen
Uppdaterat: 5 februari 2024