Frågor och svar om frisktandvård

Här besvarar vi vanliga frågor om Frisktandvård.

Hur mycket kostar Frisktandvård?

Det finns tio avgiftsklasser. Vilken kostnad du får beror på hur det ser ut i din mun och vilken tandvård din tandläkare bedömer att du behöver.

Klicka här på länken för att läsa mer om vad det kostar med frisktandvård.

Kan jag teckna avtal när som helst?

Ja, nästan alla sörmlänningar kan erbjudas frisktandvård. Undantag är personer med mycket svårbedömd tandhälsa och de som omfattas av särskilda ersättningsregler.

Kan jag teckna avtal på hemsidan?

Nej, det kan du bara göra på din klinik i samband med en undersökning. När du har blivit undersökt får du erbjudande om Frisktandvård.

Hur länge gäller avtalet?

Avtalet gäller 36 månader (3 år) från den dag det tecknas och förlängs automatiskt om det inte sägs upp.

Måste jag själv förlänga avtalet?

Nej, avtalet förlängs automatiskt om det inte sägs upp.

Ska jag, som aldrig har några problem, teckna avtal?

Ja. Avtalet är ett bra sätt att hålla tänderna friska hela livet. Vid akuta besvär ingår den tandvård som krävs för att du ska bli besvärsfri. Du slipper med andra ord oförutsedda tandvårdskostnader!

Betalning

Du betalar antingen hela beloppet i förskott en gång om året, eller per månad med autogiro.

Byta bank

Om du har valt att betala med autogiro och byter bank under avtalsperioden kontaktar du din nya bank så ordnar de att autogirodragningarna fungerar från ditt nya bankkonto.

Kan kostnaden för mitt avtal ändras?

Din behandlare bedömer ditt tandvårdsbehov. Vid en undersökning under pågående avtalsperioden kan ditt behov ha förändrats och du hamnar i en annan avtalsklass. Du kan alltså själv påverka kostnaden genom att vara noggrann med att sköta dina tänder.

Om du flyttar

Frisktandvårdsavtalet gäller hos Folktandvården i hela Sverige och kan enkelt flyttas med. Din nya folktandvårdsklinik kontaktar oss så ordnar vi med överflyttning.

Dubbla månadsdragningar

När du tecknar frisktandvårdsavtal och väljer att betala med autogiro får du dubbla månadsdragningar när avtalet startar. Anledningen är att autogirodragningen inte påbörjades i samma månad som avtalet tecknades. Dubbla månadsdragningar pågår till dess att betalningen är i kapp.

Får jag pengar tillbaka, eller överförs pengarna till nästa avtalsperiod om jag behöver mindre behandling än förväntat?

Nej, återbetalning sker inte. Du betalar för ett paket med förebyggande tandvård (bastandvård och akut tandvård). Vid en undersökning under pågående avtalsperioden kan ditt behov ha förändrats och du hamnar i en annan avtalsklass. Du kan alltså själv påverka kostnaden genom att vara noggrann med att sköta dina tänder.

Kompensation för dig som fått vänta på undersökning

En del frisktandvårdskunder får tyvärr vänta för länge på att komma till oss vilket är tråkigt och de får, sedan 1 januari 2016, därför tillbaka delar av den avgift de har betalat in.

Från 1 oktober 2020 återinför vi förseningsavgiften för sena kallelser till undersökning för våra frisktandvårdskunder. Vi ersätter kunder som är mer än sex månader sena till undersökning oavsett riskgrupp. En paus i systemet togs under perioden 1 april till och med sista september.

Kompensationen betalas ut automatiskt till dig, om det skulle bli aktuellt.

Klicka här för att kontakta din klinik eller ring vår kundtjänst på tel 0155-24 76 00.

Påverkan av covid-19 för riskutsatta grupper

Sedan 1 oktober har vi i samråd med regionens smittskydd öppnat möjligheten för våra 70+ och riskutsatta att få hjälp av oss. Det gäller vård som inte kan anstå och även vård som är av förebyggande karaktär där vi kan hjälpa kunden från ytterligare odontologiska eller medicinska komplikationer

Vi försöker minimera risken för smittexponering genom att erbjuda speciella tider och direkt inslussning på kliniken. Vid besvär rekommenderar vi att du vänder dig till din ordinarie klinik.

Vad händer om min undersökning blir försenad?

Avtalet gäller fortfarande. Uppstår skador som behöver åtgärdas och du har följt din del av avtalet, så åtgärdas de enligt avtalet.

Publicerat av: Samuelsson, Helen
Uppdaterat: 9 oktober 2020