Talande Webb

Talande Webb är ett hjälpmedel som låter dig ta del av information på olika sätt och språk.

Med Talande Webb kan du peka och få allt innehåll uppläst samtidigt som texten markeras visuellt med textremsa eller nedtoning. Du kan själv ställa in hur texten ska visas och bli uppläst. Hjälpmedlet läser webbsidor och pdf-filer, du kan sedan spara uppläst tal som mp3. Det går även att få innehållet översatt och uppläst på en mängd olika språk.

Aktivera Talande Webb

Texter på webbplatsen kan läsas upp med talstöd. Längst upp på sidan finns länk till funktionen.

Publicerat av: Samuelsson, Helen
Uppdaterat: 3 maj 2024