En hållbar värld

Händer som varsamt håller i en frisk värld

Miljö och hållbarhet

Folktandvården är en del av Region Sörmland och ingår i det gemensamma hållbarhetsarbetet. Vi erbjuder en hälsofrämjande och miljöanpassad tandvård med kundens munhälsa i fokus.

Vi arbetar mycket med förebyggande tandvård. En bra munhälsa innebär att färre kemikalier och förbrukningsmaterial behöver användas.

Tillsammans med Region Sörmland har vi tagit fram fyra prioriterade målområden som samverkar med varandra:

  • Vi arbetar för en ökad jämlikhet
  • Vi arbetar för god hälsa och miljö
  • Vi är klimatsmarta
  • Vi använder våra resurser hållbart och effektivt

Genom ständiga förbättringar förebygger och minskar vi den negativa miljöpåverkan som beror på vår verksamhet. Vi är certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001:2015.

Publicerat av: Samuelsson, Helen
Uppdaterat: 3 januari 2024