Naturbild med en stenbro

Naturbild på en stenbro

Miljö och hållbarhet

Folktandvården Sörmland arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling. Vi ska erbjuda en hälsofrämjande och miljöanpassad tandvård med kunden i fokus.

Att arbeta med tandhälsa är vårt främsta hållbarhetsmål. Förutom att en god tandhälsa gynnar sörmlänningarna och samhället så är det även bra för miljön. Ju bättre tandhälsa, desto mindre engångsmaterial, kemikalier, läkemedel och mindre energi till utrustning och lokaler, samt mindre resor till våra kliniker.

Exempel på hur vi arbetar:

  • All personal har en grundläggande miljöutbildning.
  • Det finns miljöombud på alla kliniker.
  • När det är möjligt så byter vi ut produkter till bättre miljöval.
  • Videokonferenser och telefonmöten är ett självklart val.
  • Vi blir regelbundet kontrollerade i vårt miljöarbete genom revisoner.
  • Vi ökar användning av digital teknik genom bl a SMS-kallelse och möjlighet till betalning genom Swish.
  • Vi satsar mycket på förebyggande insatser t ex genom information på Barnavårdcentraler och skolor.
  • Vår verksamhet ska vara tillgänglig för alla.

Genom att vara miljöcertifierade enligt ISO 14001 och har vi ett strukturerat miljö- och hållbarhetsarbete med mål och uppföljning.

Publicerat av: Samuelsson, Helen
Uppdaterat: 13 november 2023