Frågor och svar inom tandvård

Här har vi sammanställt svar på olika frågor som kan vara av intresse för dig som kund.

Vad händer om jag som vuxen patient inte kommer på kallelser?

Om du som kund inte kommer/svarar trots flera kallelser så avslutar vi dig som aktiv kund och kommer inte kalla dig mer. Vill du komma tillbaka till oss vid ett senare tillfälle är du självklart välkommen.

Vad händer om vi är oroliga för att ett barn inte får den tandvård det behöver?

Om en behandlare inom hälso- och sjukvård, tandvård eller omsorgsverksamhet är orolig för att ett barn far illa t ex genom att man upprepade gånger uteblir från undersökningar hos tandvården, både  folktandvård eller privat, är vi enligt lag skyldiga att göra en orosanmälan till socialtjänsten i barnets hemkommun. 

Har du synpunkter eller klagomål?

Ett gott råd är att försöka lösa problemet där det har uppstått!

Säg vad du tycker direkt till din tandläkare eller tandhygienist eller vänd dig till klinikchefen. Du kan även klicka på länken folktandvardensormland.se/tycktill för att kunna lämna dina synpunkter (här kan du vara anonym, men då kan vi inte bemöta dina synpunkter).

Du kan också, om du vill gå vidare med dina synpunkter, vända dig till Region Sörmlands patientnämnd (se länk nedan) eller ringa Region Sörmlands växel 0155-24 50 00.

Region Sörmlands patientnämnd.

Hur bokar jag en tid?

Boka tid gör du genom att kontakta din klinik direkt via telefon eller e-post. Kontaktuppgifter till våra kliniker.

Återbetalning till kund via SUS

Om vi behöver göra en utbetalning till dig och du önskar beloppet insatt på ditt konto behöver du registrera dig mot Swedbanks UtbetalningsSystem, SUS.

Har du ett bankkonto som är anslutet till SUS sker utbetalningen direkt till ditt föranmälda konto.

Har du inget kontonummer kopplat mot SUS sker återbetalning via en utbetalningsavi som skickas hem till dig. Inlösen av utbetalningsavin är oftast belagd med en avgift.

Hur ansluter jag mig till SUS?

Anslut ditt konto på Swedbanks hemsida via e-legitimation, oavsett vilken bank du normalt är kund hos.

Publicerat av: Samuelsson, Helen
Uppdaterat: 3 januari 2024