Allmänt

Folktandvården finns till för alla människor. Här beskriver vi vad som gäller för dig som är folkbokförd i annat län, kommer från annat land eller liknande.

Vilka kunder tar vi emot?

Vi välkomnar barn, ungdomar och vuxna. Som vuxen kan du fritt välja klinik i hela landet och det spelar ingen roll var du är folkbokförd. För tandvård som finansieras av regionen gäller särskilda regler, kontakta din tandläkare för mer information. Barn har rätt till kostnadsfri fullständig tandvård i den region där barnet är folkbokfört. Akut tandvård för barn är kostnadsfri i hela landet.

Om man kommer från annat land?

EU, EES, Liechtenstein och Schweiz

Om du kommer från ett EU-land, EES-land, Liechtenstein eller Schweiz och är på tillfälligt besök i Sverige har du rätt till akut tandvård på samma villkor som de som är försäkrade i Sverige. Förutsättningen är att du är med i socialförsäkringssystemet i det land du kommer ifrån. Om du kommer från ett EU-land behöver du ha med dig ett europeiskt sjukförsäkringskort, så kallat EU-kort, för att kunna få svenskt tandvårdsstöd.

Norden

Om du kommer från ett nordiskt land har du samma rättigheter till akut tandvård som svenskar.

Övriga länder

Utanför Europa har Sverige avtal med Australien och Québec i Kanada. Om du kommer från något av de länderna har du i vissa situationer rätt till tandvård på samma villkor som den som är försäkrad i Sverige. Om du kommer från ett land som inte har något avtal med Sverige, får du själv betala hela kostnaden för tandvård i Sverige.

Mer information om rätt till tandvård för dig som kommer från annat land än Sverige finns på 1177.

Tandvård i Sverige om man kommer från annat land

Publicerat av: Samuelsson, Helen
Uppdaterat: 25 januari 2024