Personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen

När du har kontakt med oss på Folktandvården behöver vi ofta hantera personuppgifter om dig. Vi har därför ett stort ansvar att se till så att dina personuppgifter hanteras på rätt sätt för att säkerställa en bra och säker verksamhet och samtidigt skydda din integritet.

De uppgifter som du lämnar till Folktandvården Sörmland via e-post, i blanketter eller e-tjänster, eller som på annat sätt överförs till oss eller registreras av oss, sparas i datasystem. Registreringen görs för att Folktandvården Sörmland (eller våra underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, för att kunna utföra vårt uppdrag eller det som krävs av oss, eller den tjänsten berör.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all information som kan kopplas till en levande person. Det kan till exempel vara ett namn, telefonnummer, postadress, e-postadress, personnummer eller tandvårdskortsnummer.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Personuppgifter får inte sparas längre än nödvändigt. Det innebär att när personuppgifterna inte längre behövs till det ändamål de samlades in för, ska de tas bort.

Du har rätt att utan avgift få besked om vilka uppgifter Folktandvården Sörmland har registrerade om dig. Du kan också begära att vi rättar felaktiga uppgifter om dig eller be oss att ta bort dina uppgifter.

Om du har frågor kring personuppgifter inom Folktandvården Sörmland är du välkommen att kontakta oss på dataskydd.ftv@regionsormland.se.

Folktandvården Sörmland är en del av Region Sörmland.
Du kan därför även kontakta dataskyddsombudet Simon Jernelöv från JP Infonet eller Juridiska staben på telefon 08-462 65 60 eller via e-post på  dataskyddsombud@regionsormland.se.

Om du är missnöjd med hur Folktandvården Sörmland behandlar personuppgifter om dig har du möjlighet att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information om dataskydd se Integritetsskyddsmyndighetens webbplats.

Publicerat av: Samuelsson, Helen
Uppdaterat: 2 maj 2024