Asyl och papperslösa

Asylsökande och papperslösa barn och ungdomar

Region Sörmland har beslutat att asylsökande och papperslösa barn och ungdomars tandvårdsbehov ska hanteras på samma sätt som de barn och ungdomar som är skrivna i Sörmland. Det innebär att man har rätt till fri tandvård till det kalanderår man fyller 23 år. Vid behov av vård eller för vidare information kontakta närmaste folktandvårdsklinik eller ring vår Kundtjänst på 0155-24 76 00.

Asylsökande och papperslösa vuxna

Enligt asyllagen har asylsökande och papperslösa vuxna rätt till akut vård till en kostnad av en besöksavgift på 50 kr. Vad som är akut bedöms av behandlaren (vård som inte kan anstå) men det kan exempelvis röra sig om tandvärk och infektioner. Region Sörmland har dessutom beslutat att asylsökande och papperslösa vuxna med ett icke akut tandvårdsbehov ska hanteras på samma sätt som vuxna som är skrivna i Sörmland. Det innebär att man betalar för den vården enligt samma förutsättningar som en vuxen sörmlänning. Vid behov av vård eller för vidare information kontakta närmaste folktandvårdsklinik eller ring vår Kundtjänst på 0155-24 76 00.

Mer information om rätt till tandvård för dig som kommer från annat land än Sverige finns på 1177:
Tandvård i Sverige om man kommer från annat land

 

Publicerat av: Samuelsson, Helen
Uppdaterat: 25 januari 2024