Tandborttagning - att dra ut en tand

Ibland blir en tand så skadad eller infekterad att den inte går att rädda. Då måste den tas bort. Det händer också att friska tänder behöver tas ut, till exempel visdomständer som inte får plats.

Tandläkaren börjar ofta med att ta en röntgenbild för att se hur tanden sitter fast. Tand och tandkött bedövas sedan ordentligt innan tandläkaren försiktigt vickar loss tanden och lyfter ut den. När tanden är borta kontrolleras sårområdet. Du får bita på en kompress en stund för att stilla blödningen.

Ibland är ingreppet lite mer komplicerat. Då behövs en remiss till specialist för operation.

Att dra ut en visdomstand

När din tandläkare har undersökt och röntgat visdomstanden ser hon eller han om det går att göra en enkel tandutdragning eller om det, beroende på hur tanden sitter, blir en mer komplicerad utdragning. I vissa fall krävs det en operation för att ta ut visdomstanden.

Vi erbjuder tandborttagning på våra vanliga tandvårdskliniker. Vid komplicerade eller särskilda behov remitterar vi dig vidare till specialisttandvården.

Publicerat av: Samuelsson, Helen
Uppdaterat: 25 januari 2024