Rotbehandling

Här kan du läsa om rotbehandling med rotfyllning. Efter att tanden har gjorts ren och rotfyllts kan den fungera som vanligt igen.

Rotbehandling med rotfyllning

Om ett hål har blivit djupt kan det skada tandens inre. Det kan leda till att det bildas bakterier som leder till en bakterieinfektion i tandens rotkanal. Det är infektionen som gör att du får tandvärk. Kroppens eget försvar kommer inte åt bakterierna, därför måste tanden göras ren och rotfyllas. Det kan även finnas andra anledningar till att en tand behöver rotfyllas, till exempel vid kraftig tandpressning.

Mer om rotbehandling

Hur går en rotfyllning till?

En rotbehandling med rotfyllning kräver oftast minst två behandlingstillfällen. Vid den första behandlingen öppnas en väg in till rotkanalen för att ta bort resterna av tandpulpan och göra rent rotkanalen.

När tanden är rensad fylls utrymmet med ett bakteriedödande medel som får verka under en dryg månad. Under tiden får du en provisorisk fyllning. Rotkanalen fylls sedan med guttaperka, ett gummimaterial som ersätter den skadade vävnaden. Allra sist fylls öppningen igen på samma sätt som när man lagar ett vanligt hål.

Gör det ont?

De flesta brukar bli förvånade när de upptäcker att behandlingen av rotfyllningen sker lätt och smärtfritt. Om nerverna i rotkanalen dödats av bakterierna har du kanske inte ens märkt att du har en infektion. Det upptäcks ofta först på röntgenbilderna. Om nerverna är döda är känseln i tanden borta. Är nerverna och tanden känsliga får du självklart bedövning.

Prisexempel

Exempel på behandlingPris kr
Rensning och rotfyllning, en rotkanal 4301
Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 4985
Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 6167
Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 6722
Akut trepanation och kavumextirpation 964

Gäller från 2024-01-15.

Vi reserverar oss mot eventuella felskrivningar.

Publicerat av: Samuelsson, Helen
Uppdaterat: 25 januari 2024