11 april 2018

Högre bidrag för tandvård

Den 15 april 2018 blir det billigare för dig att gå till tandläkaren. Då fördubblas det allmänna tandvårdsbidraget, ATB, som du kan använda som delbetalning för din tandvård.

Vad innebär höjningen?

Tandvårdsbidraget dras när du betalar för ditt tandvårdsbesök. Din tandvårdsklinik får sedan ersättning från Försäkringskassan. Varje år får du ett nytt bidrag som du kan spara upp till två år. Om du redan har hunnit använda upp ditt bidrag i år, så kommer höjningen med i bidraget som du får nästa år.

Höjningen innebär att:

• 23-29 år - bidraget blir 600 kr/år
• 30-64 år - bidraget blir 300 kr/år
• 65 + - bidraget blir 600 kr/år

Det är riksdagen som har beslutat att höja det allmänna tandvårdsbidraget (ATB) med 100 %.

Läs mer om tandvårdsstödet på Försäkringskassans hemsida.

Publicerat av: Samuelsson, Helen